ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ තවත් එක් රක්ෂණාවරණයක් මිලදී ගැනීමට නොව, ඔබේ ආදරණීයයන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්නටය.

තමන්ට වඩා තම සෙනෙහෙබර පවුල ගැන හිතන ඔබ උතුම් කෙනෙක්!

සරල සහ පහසු පියවර කිහිපයකින් විනාඩි 02 ක් තුළ ඔබේ ආදරණීයයන්ගේ අනාගතය සුරකින්නට ඔබට පුළුවන්!

.

Clicklife රක්ෂණාවරණය ලබන ඔබනේ අනපේක්ෂිත ලෙස දිවිසැරිය නිමා කරන මොහොතේදි පවුලේ සාමාජිකයන් රුපියල් මිලියන දෙකක (රු. 2,000,000/-) වන්දි මුදලකට හිමිකම් කියනු ඇත.

වියෝවට හේතුව හදිසි අනතුරක් නම් වන්දි මුදල රුපියල් මිලියන හතරකි. (රු. 4,000,000/-)

මගේ ආදරණීයයන් වෙනුවෙන්

.

ඔබ Clicklife තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

දැරිය හැකි මුදලකට

ලැබෙන සුරක්ෂණය

ලිපි ලේඛන ගොන්නක්

සැකසීම අනවශ්‍යය

දැරිය හැකි මුදලකට

ලැබෙන සුරක්ෂණය

ලිපි ලේඛන ගොන්නක්

සැකසීම අනවශ්‍යය

රු. මිලියන 4 ආවරණය

යූනියන් අෂුවරන්ස් වෙතින්, දැන් දිනකට රු. 23 සිට

වයස අවු. 30ක පුද්ගලයකු සඳහා වන නිදර්ශනය

icon1

වයස

icon1

වාර

icon3

මිලියන 4 ජීවිතාරක්ෂණය +
හදිසි අනතුරු මරණ හරහා ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

icon1

දෛනික වාරිකය

ඔබ වයස අවු. 18-50 අතර විය යුතු ය

age
mode

ඔබට ගෙවීම් සිදු කළ හැකි ආකාරය:

වාර්ෂිකව, අර්ධ – වාර්ෂිකව, කාර්තුවකට, මාසිකව

රක්ෂණ හිමියෙකුගේ වයස අවුරුදු 30ක් යැයි සලකමින් Clicklife මෙම ප්‍රතිලාභ ලබාදෙන්නේ (ආසන්න වශයෙන්) දිනකට රු. 23ක් වැනි සුළු මුදලක් සඳහා ය.

වියෝවකදී මිලියන 2ක ආවරණයක්. මරණයට හේතුව හදිසි අනතුරක් වන විට මෙම රක්ෂණ මුදල දෙගුණ වේ, එනම් රු. මිලියන 4කි.

නියමයන් හා කොන්දේසි අදාළ වේ*